De weg naar mediagenieke referentieverhalen: 6 tips

referentieverhaal

Referentieverhalen zijn al jaren een effectief marketingcommunicatiemiddel. Enthousiaste klanten die op (sociale) platformen van bedrijven, op congressen en in de media in verschillende vormen vertellen over hun ervaringen met de geleverde dienst of het product. Een betere reclame kan een bedrijf zich vaak niet wensen. Daarnaast is het een waardevolle tool om je als sectorspecialist te profileren, je online vindbaarheid te vergroten en je geloofwaardigheid te onderstrepen. Als PR-consultant heb ik de rol om de casestudy’s –door ons of door de klant geschreven- onder de aandacht van de media te brengen. Door de jaren heen leerde ik dat de ene case mediagenieker is dan de andere. Daarom zes tips om je klantverhaal onder het goedkeurende oog van de media te krijgen.

1. Onderscheidend vermogen

Voor een journalist is het van groot belang dat het referentieverhaal helder beschrijft met welke situatie de klant te maken had, naar welke oplossing is toegewerkt en – niet geheel onbelangrijk – tot welke resultaten de inspanningen hebben geleid. Die resultaten moeten ook echt meetbaar zijn. Soms is het vanwege bedrijfspolicy niet mogelijk deze te vermelden. Belangrijk is dan wél te noemen wat de oplossing teweeg heeft gebracht in bijvoorbeeld werkprocessen. Of dat de case als voorbeeld dient voor andere partijen en er nu bedrijfsbezoeken worden georganiseerd om lering uit die specifieke situatie te halen. Dit zijn de basisingrediënten waar een journalist bij een klantverhaal naar vraagt. Maar hoge ogen gooit een case pas echt als hij onderscheidend is voor de branche en als een verrassende situatie is beschreven. Zo hebben we eens een casestudy met de media gedeeld waarin het Academisch Ziekenhuis Sint-Jan Brugge met Polycom®RealPresence®-videosamenwerkingsoplossingen digitaal opereert. De chirurgen kunnen dankzij het systeem  met elkaar overleggen tijdens operaties en live-operaties gebruiken voor realtime training. Deze case mocht op veel mediabelangstelling rekenen.

2. Geloofwaardig

Natuurlijk is je klant enthousiast over de geleverde dienst of het product. Maar een wervend verhaal bestempelt een journalist al gauw als commercieel. Een verhaal waarin ook de knelpunten worden besproken, zodat de lezer daar lering uit kan trekken, staat hoger in aanzien bij een journalist. Als het goed is, was het knelpunt opgelost en daarmee laat je als bedrijf zien dat je oplossingsgericht bent.

3. Het juiste medium

Zorg ervoor dat je met de juiste case bij een medium komt. Net als met andere communicatiemiddelen moet de inhoud aansluiten bij de interesse van de lezers van het medium, inspelen op onderwerpen die al eerder speelden en worden aangeleverd conform de maatstaven van het medium, zoals met de juiste tekstlengte en zonder commerciële boodschappen. De keuze voor een specifiek medium kan als neveneffect hebben dat andere media de publicatie overnemen en  je zo meer bereikt met minimale inspanningen.

4. Bied spreektijd aan

Hoe gedetailleerd de case ook is omschreven, een journalist zal het waarderen wanneer hij de gelegenheid krijgt om je klant ook zelf over de ervaringen te spreken, zodat hij zijn eigen kleur aan het verhaal kan geven. Bovendien komt het voor dat een case vanuit het perspectief van het bedrijf en de projectleider van de klant wordt geschreven, maar dat de ervaringen van de uiteindelijke gebruiker missen. Terwijl de journalist daar wel naar op zoek is. Het is dan ook aan te raden spreektijd als extra optie aan te bieden.

5. Klinkende namen

Bedrijven die een hoge naamsbekendheid hebben, lokaal vertegenwoordigd zijn of maatschappelijk relevant zijn, vallen eerder op. Kies voor een casestudy dus juist klanten uit die voldoen aan (een van) deze criteria.

6. Het oog wil ook wat

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, dus passend beeldmateriaal of een video die de praktijksituatie illustreert, zijn een pre.

Meer nieuws