Een robot voor je PR-activiteiten?

human-vs-robot

Technologie staat niet stil. Ook op  IT-gebied en het daaraan gekoppelde security-aspect  staat er de komende tijd een hoop te veranderen. Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe wetgeving omtrent meldplicht datalekken in werking. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de nieuwe Europese wet- en regelgeving  op gebied van dataprotectie en regulering, de General Data Protection Regulation (#GDPR) in volle gang.

De wet meldplicht datalekken houdt in een notendop in dat elk datalek, waarbij de kans bestaat dat persoonsgegevens verloren zijn dan wel onrechtmatig gebruikt worden, gemeld moeten worden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Verder  is het per 1 januari 2016 verplicht om de betrokkenen te informeren. Het niet melden van een datalek vanaf die datum kan resulteren in een boete van het Cbp.

De huidige tijd waarin alles wat we doen zo ongeveer een technologie-component heeft, vraagt om meer en strengere wet-en regelgeving. Compliancy wordt steeds belangrijker, evenals controle houden op werknemers die steeds vaker tijd- en plaatsonafhankelijk werken. En  wat denk je van het tegengaan van dataverlies, al dan niet door aanvallen van buitenaf,  onvoorzichtige medewerkers, door een IT-failure or een hackersaanval? Die zaken houden de IT-afdeling aardig bezig.

Naast een hoop uitdagingen op IT-vlak heeft dit ook  impact op de reputatie van een IT-bedrijf en de manier van communiceren. Hoe gaat jouw bedrijf om met wet-en regelgeving? En hoe help jij jouw klanten compliant te zijn en te blijven na de invoering van de GDPR? Nu datalekken gemeld moeten worden vanaf 1 januari 2016 zal je hier ook sneller over moeten communiceren naar de buitenwereld. Hoe doe je dat?  Kortom, de veranderingen in IT-land brengen een nieuwe dynamiek en een schat aan mogelijkheden met zich mee. En dus ook voor ons als PR- specialist binnen dit vakgebied.

Technologie verovert snel terrein, denk maar aan de niet al te mooie, maar wel draagbare 3D-geprinte schoenen die Jet Bussemaker, minister van onderwijs, droeg tijdens Prinsjesdag. Gerenommeerde bedrijven pompen miljoenen in de ontwikkeling van Artificial intelligence en velen maken zich druk over de invloed van Robots op onze samenleving, en dan met name de toekomstige invloed die robots hebben op de arbeidsmarkt.

Neemt technologie dan echt alles over? Nee, gelukkig niet. En als IT PR-professional zie ik de toekomst rooskleurig in. Genoeg te doen. Het communiceren en het laten landen van de juiste boodschappen op de juiste plek laat je niet  alleen aan technologie over. Ik was dan ook blij om te lezen dat volgens onderzoek dat de BBC publiceerde de baan van PR-professional een zeer kleine kans heeft om door een robot overgenomen te worden (18 procent). PR is en blijft mensenwerk.

Inger

Meer nieuws