GDPR: een kans om klantrelaties te verbeteren

gdpr-een-kans-om-klantrelaties-te-verbeteren

De afgelopen jaren was de GDPR (General Data Protection Regulation), in Nederland de AVG genoemd, al regelmatig in het nieuws. Dit jaar is het onderwerp nog actueler, want vanaf 25 mei 2018 treedt deze nieuwe Europese privacywet in werking.

Met de naleving van de AVG worden de gegevens van elke Europese burger beter beschermd; dus ook die van jou en mij. Bedrijven die zich niet aan deze nieuwe wet houden, lopen het risico op boetes. Ze moeten de juiste beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens beter te beschermen en duidelijk communiceren wat ze met de persoonsgegevens doen.

Typerend voor de artikelen die in 2017 over deze privacywet verschenen, is dat bedrijven vooral gewaarschuwd werden: zorg dat je compliant bent om megaboetes te voorkomen. Er klonk een angst in door om niet (op tijd) aan de regelgeving te voldoen. Koppen als ‘Organisaties niet klaar voor nieuwe Europese privacyregels’ en ‘AVG: 10 tips om forse boetes te voorkomen’ illustreren dit. Ook werd vaak de link gemaakt met de meldplicht datalekken. Dat de AVG ook een kans is om (opnieuw) met je klant te verbinden, was minder aanwezig.

Wat me verder opviel, is dat vooral bedrijven werden aangesproken in de berichtgeving, en de consument veel minder. Daar lijkt nu een zekere ommekeer in te komen. Zo is de Autoriteit Persoonsgegevens een campagne gestart om consumenten meer bewust te maken van hun privacyrechten.

Ook als bedrijf doe je er goed aan om die bewustwording te omarmen. Al is het maar omdat werknemers bijna altijd de zwakste schakel zijn als het gaat om veiligheidslekken, zoals Inger al eerder schreef. Maar ook omdat, hoe groot de impact van de voorbereiding op en naleving van de GDPR ook is op de processen en de IT-infrastructuur, dit wel een goed doel doent. Het is belangrijk om dat doel steeds voor ogen te houden en te communiceren hoe waardevol je dit vindt. Facebook bijvoorbeeld heeft hier een stap in gezet door zijn eigen privacyregels te delen.

Bedenk verder goed welke data echt nodig zijn om te verzamelen en geef aan hoe je de consument daarbij kan helpen om hem zo nog beter te ondersteunen. Ook is het zaak om duidelijk aan te geven waar de klant terechtkan om gegevens te laten wijzigen dan wel verwijderen. Het gaat er uiteindelijk om dat je laat zien hoe waardevol je de klantrelatie vindt en dat je die niet wilt schaden. En ook om het eigen imago hoog te houden doen bedrijven er goed aan om de privacyregels op de voet te volgen. Ruud zoomde hier eerder dieper op in met een blog waarin hij aangaf dat MKB’ers en start-ups ervoor moeten zorgen dat privacy-issues geen inbreuk op de reputatie maken.

Vertrouwen wordt dus nog belangrijker – en laat dat nou net de reden zijn dat de wet is aangescherpt. Grijp deze kans dus aan om de relatie met je klant nog verder te verdiepen.

Eens sparren over hoe de AVG kan helpen bij je communicatiestrategie? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lianne

Meer nieuws