Geef gehoor aan de vraag van je klanten

geef gehoor aan de vraag van je klanten

Met de actie ‘Nederland Geef Gehoor!’ roept Sensoor, de landelijke luisterlijn, iedere Nederlander op om in zijn of haar omgeving vaker een luisterend oor te bieden aan een ander. Door vaker en beter naar elkaar te luisteren worden persoonlijke problemen verzacht en positief beïnvloed en wordt de druk op de luisterlijn verminderd. Ik vind deze campagne interessant – de samenleving heeft behoefte aan meer luisterende oren. Niet alleen omdat deze het belang van omzien naar elkaar onderstreept, maar ook omdat écht luisteren vaardigheden vraagt. Zoals omgaan met stiltes, doorvragen en het vermogen om scherp te zijn op wat er niet wordt gezegd, maar wel wordt bedoeld. Niet alleen de samenleving is gebaat bij luisterende oren, maar ook in het uitoefenen van het communicatievak weegt luisteren zwaarder dan communiceren. Maar hoe zorg je nu dat je als communicatieprofessional écht goed naar je klanten luistert?’

Zelf probeer ik me altijd te verplaatsen in een ander. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook in mijn werk als communicatieprofessional heb ik gemerkt dat het zeer nuttig is om over dergelijke skills te beschikken. Het helpt me om te doorgronden wat het communicatievraagstuk is en ik leer er nog steeds bij. De praktijk illustreert dat de vraag die een bedrijf bij een PR- bureau neerlegt niet altijd het vraagstuk is waar ze mee rondlopen. Door goed door te vragen en te luisteren kan het zomaar zijn dat een verzoek voor het opstellen van een persbericht resulteert in een whitepaper achter een gated wall. Gelukkig zijn er een aantal stappen die je kunt volgen om er zeker van te zijn dat je écht goed hebt geluisterd naar wat de klant wil.

Goede briefing

Een van de middelen om het maximale uit een communicatievraagstuk te halen is een goede briefing. Een complete, heldere briefing voorkomt ruis en bespaart je achteraf tijd en geld. Ook vergroot het de kansen op een succesvol eindresultaat aanzienlijk. Uit welke elementen bestaat een goede briefing? Daarover schreven we al eerder dit blog.

Intakegesprek

Naast het ophalen van een goede briefing is een gedegen intakegesprek een must. Daarom ontwikkelden wij een briefingmethode waarbij we de vijf componenten van een bedrijf boven tafel halen: doelgroepen, visie, producten en/of diensten, partners en de waarborging van de continuïteit van het bedrijf. Voor elk van deze componenten achterhalen en formuleren we de juiste boodschappen. Uit ervaring weten we dat prospects ondernemingen op deze vijf onderdelen beoordelen. Het resultaat van die messagingsessie vormt de basis voor alle communicatie-uitingen – van persbericht en artikelen tot casestudy’s, websiteteksten, brochures en zelfs verkoopgesprekken.

Toetsen

Tot slot is het niet onbelangrijk om te achterhalen of de boodschap die je voor ogen hebt ook echt is getoetst aan de doelgroep. Het kan dan wel zijn dat de klant gehoord is, maar is hun doelgroep dat ook? Zo kijken we graag goed mee wie de doelgroepen zijn en welke media zij gebruiken. We stemmen bijvoorbeeld perslijsten af op de doelstellingen en we zorgen ervoor dat content van de klant daadwerkelijk bij de juiste journalisten terechtkomt.

Heb jij je businessdoelstelling voor dit najaar al in kaart? Wij helpen je graag die targets te vertalen naar meetbare communicatiedoelstellingen, die we omzetten in tastbare plannen en tactieken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lianne

Meer nieuws