Wat is een NSS-top waard?

watisdensswaard

Een typisch Nederlandse vraag: is de 24 miljoen die geïnvesteerd wordt in de NSS het waard? Een wonderlijke vraag eigenlijk, want een groot deel van dat geld vloeit direct naar de hotels, het vervoer en de verzorging van alle hoogwaardigheidsbekleders én hun entourage. Vanuit dat oogpunt is het dus een mooie financiële injectie van de overheid in onze ‘lokale’ economie.

Dan is er nog het ‘grotere’ plaatje en dat is natuurlijk moeilijker meetbaar. Maar als wij kijken naar de internationale ambities van Nederland dan is deze NSS top een logisch gevolg van onze ambities. Op het internationale vlak streeft Den Haag naar een leidende rol op het gebied van rechtsspraak en het bewaken van de vrede. Een eeuw geleden werd het Vredespaleis in Nederland gevestigd (waar wij afgelopen jaar voor onze klant nog een mooie video voor maakten en zo een kleine bijdrage leverden aan de profilering van Nederland!). Inmiddels staat Den Haag wereldwijd bekend als dé stad van internationaal recht en vrede en zijn daar verschillende internationale organisaties gezeteld. Het hosten van een NSS-top past uitstekend bij die positionering van Den Haag / Nederland en zal het aanzien van de stad en het land als zodanig vergroten.

Samen met Geneve, dong ook Den Haag naar uitbreiding van de Navo in zijn plaats. Dit weekend is bekend gemaakt dat binnen 2 jaar  de Navo haar activiteiten op het gebied van informatietechnologie, digitale beveiliging (cybersecurity) en raketafweer in Den Haag zal concentreren. De keuze voor Den Haag hangt overduidelijk samen met het feit dat hier al meerdere belangrijke internationale organisaties op het gebied van veiligheid zijn gevestigd. De Hofstad kent een groeiend aantal bedrijven op het gebied van cybersecurity zoals Europol, Siemens en TNO. Ook dat is een indirect gevolg van alle ‘vredes’ activiteiten die zich in ons land voordoen.

Presidenten, hoogwaardigheidsbekleders, buitenlandse diplomaten en zo’n 3000 journalisten verblijven gedurende een aantal dagen in ons land. Zij zullen later uitvliegen naar nieuwe posten bij de overheid of in het bedrijfsleven. Hoe vaak krijg je als land de mogelijkheid om zoveel kwalitatieve hoogwaardigheidsbekleders kennis te laten met je land conform de positionering die je als land wenst?

In dit ‘PR-licht’ bezien, is wat mij betreft de NSS-top het dubbel en dwars waard.

Stella

Meer nieuws