Een how-to voor persbriefings

progress communications pr- en communicatiebureau amsterdam en brussel

We’re live in three, two, one…” of toch niet? De afgelopen tijd is er vanuit de journalistiek veel kritiek geweest op de persbriefings van het Witte Huis. Naast dat ze minder vaak voorkomen en zijn ingekort, hebben president Trump en zijn team bij sommige briefings nu ook nog opnameapparatuur verbannen. CNN reageerde hierop door een rechtbanktekenaar naar een persbriefing van Press Secretary Sean Spicer te sturen om alsnog beeld vast te leggen – geen fake news. Het brengt me op het volgende punt: wat is een persbriefing eigenlijk, en waarom is dit zo belangrijk?

Progress Communications PR- en Communicatiebureau Amsterdam en Antwerpen

Nu is lang niet elke persbriefing zo spectaculair als die van het Witte Huis, maar het nut mag zeker niet onderschat worden. Laten we eerst even teruggaan naar de basis. Een persbriefing wordt georganiseerd vanuit een bedrijf of organisatie om journalisten middels een bijeenkomst, of juist een-op-een, te informeren over een bepaald onderwerp (lees: nieuws). Tegenwoordig doen veel bedrijven dat ook vaker via een conference/skype call of webcast. Een persbriefing is daarnaast informeler en kleinschaliger dan een persconferentie.

Er kan sprake zijn van een strikt embargo: er wordt dan afgesproken met de journalist dat de verschafte informatie niet wordt gepubliceerd tot een bepaalde datum en tijdstip. In de strengste gevallen wordt er zelfs een non-disclosure agreement getekend: de journalist zet dan letterlijk zijn of haar handtekening onder een geheimhoudingsverklaring waarin de voorwaarden voor informatiedeling worden bepaald.

Waarom is het dan belangrijk om persbriefings te houden? Zo vaak als in het Witte Huis komen ze bij de meeste organisaties niet voor. Vaak is het pas relevant om een persbriefing te organiseren bij het introduceren van een nieuwe dienst of product, evenement of – in het ergste geval – bij crisiscommunicatie. Je deelt eigenlijk op een persoonlijke en laagdrempelige manier informatie met een journalist. In sommige gevallen is dat exclusief en heeft geen enkele andere journalist deze informatie. Dit heeft uiteraard meerwaarde voor de journalist, want die heeft een scoop én kan ter plekke vragen stellen aan de woordvoerder om een beter artikel te schrijven. Daarnaast is het veel persoonlijker dan het versturen van een persbericht dat elke andere journalist ook krijgt. Het resultaat is dan meestal ook een diepgaander stuk in een publicatie die belangrijk is voor jouw business.

Een goede persbriefing vergt een sterke organisatie met strak tijdschema. Hoeveel journalisten nodig je uit en wie? Als het een internationale persbriefing is, moet er ook rekening gehouden worden met de tijdzone. Daarnaast moet er een sterke woordvoerder staan. In tegenstelling tot de beroemde Press Secretary van het Witte Huis (hier in een mooie persiflage), komt het in de praktijk weinig voor dat de PR-verantwoordelijke zelf het woord doet. Over het algemeen heeft het meerwaarde voor de journalist om iemand uit de business zelf – bijvoorbeeld een product- of marketingmanager of zelfs de CEO – te spreken omdat die inhoudelijke kennis meebrengt. Het is daarom zeker belangrijk om die woordvoerder goed voor te bereiden middels een mediatraining.

Ben je er klaar voor om je eigen persbriefing te organiseren? Of wil je eerst nog met een van onze consultants sparren? Neem dan contact op met ons PR-bureau in Amsterdam of Antwerpen.

Kinyi

Meer nieuws