MKB'ers en start-ups: laat privacy-issues geen inbreuk op je reputatie zijn

mkb_start_up

Start- en scale-ups in de techbranche zijn koningen in het snel ontwikkelen van nieuwe producten, apps en diensten. Creatieve ondernemers en scherpe techheads steken de koppen bij elkaar en voelen het belang om als eerste een innovatie te brengen. Want ze weten: de digitale consument wacht op niemand, de concurrentie evenmin.

Uitgangspunt bij het als eerste naar buiten willen treden is dan al snel om te denken in benefits en de verandering die de innovatie gaat brengen. Nog liever wordt er over disruptie van de markt georakeld. Fijn voor de marketing, maar niet altijd een duurzaam en transparant verhaal. En dat terwijl het geloofwaardige en oprechte verhaal er wel meestal is. Ik durf te stellen dat levensvatbare start-ups bestaansrecht ontlenen aan het intrinsieke enthousiasme en overtuiging waaruit ze worden geboren.

Om te kunnen slagen moet er aansluiting gevonden worden bij de echte wereld. Die wereld is net als onze technologie constant in beweging en probeert op zijn eigen manier vat te krijgen op veranderingen. De terechte aandacht voor privacy in onze snel digitaliserende maatschappij is daar een goed voorbeeld van. Mensen eisen persoonlijkere productervaringen maar zijn in toenemende mate kritisch op welke data er over hun wordt verzameld, door wie, waarom en hoe die wordt gebruikt. Wetgeving op dit gebied volgt traag; de snel naderende implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) regelt veel maar niet alles. Dus is het aan de markt om de gaten te vullen; ondernemingen en consumenten moeten elkaar vinden. Dat betekent dat de steeds meer activistische privacygeluiden gehoord moeten worden door het bedrijfsleven om te voorkomen dat consumenten ze straks hun rug toekeren.

Voor organisaties die actief data verzamelen om hun diensten en producten te laten werken, is het een flinke klus om daar tekst en uitleg bij te geven. Een boodschap die moeilijk te communiceren is, ligt vooral in het vragen om vertrouwen dat ze geen misbruik maken van de gegevens en dat deze in hun handen veilig is. Daarnaast moeten ze spookscenario’s bevechten, en de balans vinden tussen het nadrukkelijk ervaren van voordelen en gevoel van inbreuk op privacy.

Start- en scale-ups die een nieuwe toepassing ontwikkelen, doen er goed aan om in een vroeg stadium een check-in te vragen van ervaren communicatieprofessionals, bijvoorbeeld bij een gespecialiseerd PR-bureau. Je hebt een mooie innovatie, doet geen vreemde dingen met de data die het gebruik ervan genereert maar krijgt zonder dat je het doorhebt wel degelijk te maken met [terechte] argwaan. Daar niet adequaat op kunnen reageren, kan schadelijk zijn voor je reputatie, want vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Ga daarom in gesprek met ervaringsdeskundigen en bereid je goed voor, want jouw enthousiasme en overtuiging kunnen niet altijd rekenen op louter applaus. Er zijn altijd criticasters en er is altijd een moeilijke vraag; het blijft natuurlijk wel Nederland. Bedenk goed waarom welke data echt nodig is om te verzamelen en wees daarbij eerlijk tegen jezelf. Waarom zouden consumenten je moeten vertrouwen en wat doe je eraan om dat vertrouwen te verdienen en vast te houden? Hoe communiceer je dat? Hoe leg je uit dat je gebruikersdata niet doorverkoopt of weggeeft aan Nigeriaanse prinsen?

Over nieuwe technologie en de toepassingen wordt zorgvuldig nagedacht. Om niet te verdrinken in een discussie over privacy is het belangrijk om ook goed na te denken over hoe je die technologie voor de gebruiker laat werken, juist op het gebied van privacy. Privacy by design is de nieuwe standaard. Doe daar je voordeel mee, want ook dit levert waardevolle inzichten op waarmee je de gebruiker nog beter van dienst kan zijn. Leg daarom goed uit hoe dit de gebruiker helpt en welke mogelijkheden het voor jou en hem geeft. En vooral: blijf luisteren, maar zorg wel dat de gebruiker dit weet en er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Meer weten? We praten graag verder met je.

Ruud

Meer nieuws