Boeing

Hoe versterk je als een van origine Amerikaanse organisatie de relatie met een grootschalig Nederlands publiekToen onze klant Boeing met die vraag bij ons aanklopte, was het antwoord voor ons helder: door te laten zien dat de organisatie al decennia lang toegewijd is aan het investeren in Nederlandse kennis en in de lokale economie én maatschappij. Met de PR-strategie die we met dat doel ontwikkelden en uitvoerden, wisten we bijna 70 procent van de totale Nederlandse bevolking te bereiken. Onze aanpak leverde ons zelfs een nominatie op voor een SABRE EMEA Award.  

 

Focus op Nederland 

Al meer dan tachtig jaar is Boeing actief in Nederland. Verspreid over meerdere Nederlandse locaties werken meer dan 365 werknemers en het bedrijf werkt samen met diverse Nederlandse universiteiten. Boeing leverde bovendien meer dan driehonderd toestellen aan Nederlandse maatschappijen en maakt hier voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel uit van hun economisch ecosysteem.  

Toch zagen veel mensen Boeing nog vooral als een Amerikaanse organisatie. Aan Progress Communications de uitdaging om die perceptie te veranderen: Boeing heeft een wereldwijde focus, waarin Nederland een belangrijke rol speelt. Het bedrijf schakelde ons in om aan een breed publiek duidelijk te maken wat het samen met zijn leveranciers allemaal doet in Nederland. Daarnaast wilde Boeing van de gelegenheid gebruikmaken om betere relaties op te bouwen met verschillende stakeholders. 

 

Concrete strategie 

Om de doelstellingen om te zetten in een concrete strategie, stelden we eerst een aantal onderwerpen vast die aansluiten bij de werkzaamheden die Boeing in Nederland verrichtDaarnaast bepaalden we de belangrijkste doelgroepen en stelden we een plan op om deze te bereiken met de juiste boodschap.  

Ons plan van aanpak vertaalden we in een jaarplanning, waarbij we ook zichtbaarheid van de managing director voor de Nordics en de Benelux, Tineke Bakker – van der Veen, verhoogden. Zij vertelde consistent over de economische footprint van Boeing in Nederland, het belang van diversiteit binnen bedrijven en het belang om jonge meisjes in aanraking te brengen met STEM-vakken en STEM-rolmodellen en ze daarvoor te enthousiasmeren. Zo plande Progress regelmatig interviews in met verschillende nationale en vakmedia en sprak Tineke op verschillende openbare events.  

Om meer aandacht te genereren voor de activiteiten die Boeing in Nederland verricht, gaven we regelmatig updates over zowel lokale als Nederlandse initiatieven en organiseerden we op het Amsterdamse kantoor een ‘open office day’. Verder belichtten we de activiteiten van Boeing op het gebied van Space en drones (bemand en onbemand). Zo deed het bedrijf mee aan de Amsterdam Drone Week en werkten we met National Geographic mee aan een serie over Mars.  

 

Twaalf miljoen mensen bereikt 

In 2018 verschenen er in Nederlandse media in totaal negenhonderd artikelen over Boeing, waarvan 250 het resultaat waren van onze lokale communicatie. Zo gaf Tineke interviews aan onder andere De Telegraaf, Opzij, BNR en FD, wat weer spinoff-citaten opleverde in andere media – waarvan het overgrote merendeel positief was. In totaal wisten we met onze PR-strategie en -aanpak in Nederland een publiek van twaalf miljoen mensen te bereiken.  

Met onze PR-activiteiten voor Boeing in Nederland zijn we genomineerd voor een SABRE EMEA Award in de categorie Executive Communications. Die nominatie komt in aanvulling op onze nominatie voor een SABRE Award in de categorie Marketing to Women, voor onze influencercampagne voor Pon/Porsche. In 2018 benoemde SABRE de LVT Group, waar Progress Communications onderdeel van is, nog tot Benelux Agency of the Year. Het jaar daarvoor wonnen we ook diverse SABRE Awards, en waren we zelfs het allereerste Nederlandse bureau dat een Global SABRE Award in ontvangst mocht nemen.